indhold

Att lagra eller inte lagra

Robert Olsson

Konklusion

En del menar att det bara finns ett ”måste” i livet – att välja. Så hur välja då det gäller lagring? I lite vidare bemärkelse kan man definiera lagring som bevarande av betor efter att de slutat växa. Under svenska förhållanden inträffar det som regel i början av november. Då är det slutväxt. Betodlaren nr. 1, 2009