indhold

Beet Europe 4 – i Frankrike

Robert Olsson

Konklusion

Den 26–27 oktober i år var fjärde gången gillt för Betans Dag i Europatappning. I år i det stora betlandet Frankrike. Vi och 12 000 andra var där. Här är intrycken vi tog med hem. Betodlaren nr. 4, 2016