indhold

Befintliga plusvarianter mot Aphanomyces fortsatt bäst

Åsa Olsson

Konklusion

Årets sortförsök på Aphanomyces-smittad jord visar fortsatt att det är viktigt att välja rätt sort om man har problem med rotbrand.