indhold

Begränsa begränsningar!

Robert Olsson

Konklusion

I förra numret talade vi om gränser och att det ibland går att flytta gränser. I våras försökte vi flytta gränsen för sådd till mitten av februari. Det blev en för knackig uppkomst och nu kan vi konstatera att så tidig sådd bygger på att man är utsädesodlare, både i Sverige och i Danmark. Betodlaren nr. 3, 2008