indhold

Begränsade sortskillnader i 2010 års lagringsförsök

Robert Olsson

Konklusion

Sex till femton procent mer socker kvar efter lagring av bästa mot sämsta sort. Det visar försöken från åren 2007–2009. Ja, sorten har betydelse för hur mycket socker vi förlorar under lagring. Men svaret på den viktigaste frågan för dig som odlare är fortfarande luddigt. Vilken eller vilka sorter i sortlistan är entydigt plus- eller minusvarianter vid kortare eller längre lagring?