indhold

Bejdsning mod rodbrand

423-2018 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Roefrø i DK er som standard bejdset med Thiram (6 g TMTD) og Tachigaren (14 g hymexazol) og modvirker tidlige angreb af jordbårne svampe, som giver anledning til rodbrand.
I fire forsøg i 2018 er bejdsning med Thiram (0, 6, og 7 gram aktivstof) og Tachigaren (0, 14 og 28 gram aktivstof) undersøgt. I årets forsøg har der været 12 pct. planter med rodbrand i ubejdsede led. Der er ikke sikker effekt af bejdsninger på rodbrand og plantetal. I gennemsnit over flere års forsøg er der opnået sikker reducering i rodbrandangreb, et højere endeligt plantetal samt tendens til 1 pct. i merudbytte, når der bejdses med Thiram og Tachigaren. Resultater opdelt i intervaller for angreb af rodbrand indikerer fortrinsvist mest effekt af kombinationen af Thiram og Tachigaren.

Conclusion

In DK, sugar beet seeds are treated with Thiram (6 g TMTD) and Tachigaren (14 g hymexazole), which protect against early attacks of soil borne fungi that cause damping off.
In 2018 in four trials, Thiram (0, 6 and 7 g) and Tachigaren (0, 14 and 28 g) are studied. Untreated control has in average 12 pct. plants with symptoms and seed treatments do not show clear effects. On average, over several years of testing, reduction in damping off and higher plant number are achieved from the seed treatments. Moreover, a yield increase of 1 pct. is indicated. Results divided into intervals for percentage plants with damping off indicate highest effect of the combination of Thiram and Tachigaren.