indhold

Bejdsning mod skadedyr

460_461-2016 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

I to forsøg i 2016 er effekt af insektbejdsemidlerne Gaucho, Cruiser Force og Cruiser Forte undersøgt. Ved tidlig fremspiring viser nogle af bejdsningerne lidt langsommere fremspiring, men ved fuld plantebestand viser alle bejdsemidler høje plantetal. Bejdsemidlerne har reduceret angreb af runkelroebiller, tusindben og andre jordboende skadedyr. Gaucho viser tendens til højest effekt mod runkelroebiller i forhold til de andre testede bejdsninger. Angreb af skadedyr har ikke været så kraftige, at der er opnået sikkert merudbytte for bejdsning.

Ved angreb af bedebladlus i angrebsstyrke svag til middel viser forsøg udført i SE og DK i 2013-2016, at bejdsningerne har reduceret angrebene midt i juli måned, og at bejdsningerne har medført 3-6 pct. i merudbytte.

Som regel bekæmper insektbejdsning bedebladlus. Undtagelsesvis kan der være behov for bekæmpelse med marksprøjtning, hvis der er mere end 50 pct. planter med begyndende kolonidannelse (flere end 9 bedebladlus).