indhold

Bejdsning mod svampesygdomme

Mikkel Nilars
MN_SRN1-2021

Konklusion

 

Rodbrand forsaget af jordbårne svampe kan være årsag til plantetab og dårlig fremspiring. Rodbrandproblemer afhænger af mange forskellige faktorer. Udover smittetrykket i marken og sædskiftet kan nævnes; reaktionstal, ledningsevne, indhold af Ca, Na, K mm. Graden af angreb varierer fra år til år som følge af vækstbetingelserne det enkelte år. De konventionelle sukkerroefrø, der sælges i Danmark, er bejdset med både insekt- og svampemidler. Der har de sidste par år været meget stort fokus på insektbejdsemidlerne i det bejdsning med neonicotinoider (Gaucho) er blevet forbudt i EU. En mindre effektiv beskyttelse mod insekter kan betyde mere hyppige skader på de små, fremspirende planter. Små og ellers ubetydelige gnav fra f.eks. runkelroebiller og trips kan danne lettere adgang for nogle af de jordbårne svampe og derfor bliver en god beskyttelse mod disse svampe nok endnu vigtigere fremover.