indhold

Bekæmpelse af bladsvampe

Anne Lisbet Hansen, NBR
ALH_SRN2-2022

Konklusion

Bekæmpelse af bladsvampe er en vigtig parameter for opnåelse af et højt sukkerudbytte. I 2021 viste forsøgsresultater høje merudbytter for bladsvampebekæmpelse, hvilket skyldtes kraftige rustangreb og høj tilvækst i efterårsperioden. I det følgende gennemgås anbefaling til svampebekæmpelse i det nye år og der ses mere på sorters modtagelighed og deres behov for bekæmpelse.