indhold

Bekæmpelse af lus og bladsvampe

Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Normalt bekæmper bejdsemidlerne Gaucho og Mundus Forte fersken- og bedebladlus til helt hen i juli måned, hvor behovet for sprøjtning vil være overstået. Men under meget tørre forhold i jordoverfladen i maj-juni måned kan bejdsemidlernes effekt være nedsat med deraf risiko for angreb af lus. Dette forhold er sidst set i 2008 og lokalt i 2012.

Sandsynligheden for angreb af lus i 2013 vurderes lav, idet kolde perioder i vinter kan have mindsket overvintringen af lus. Ligeledes vil et køligt forår begrænse en tidlig opformering.