indhold

Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr

Anne Lisbet Hansen
402-2017 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Bederust og Ramularia har været de dominerende bladsvampe i forsøgene i 2017. Opera har opnået højere effekt på Ramularia og rust i forhold til Maredo 125 SC. Tilsætningen af Thiopron samt iblanding af Tridex DG til Opera giver meget svag eller ingen effekt på rust og Ramularia.