indhold

Betcystnematoder – senaste nytt om provtagning och kontroll för högre sockerskördar

Åsa Olsson

Konklusion

Betcystnematoder är en ständig följeslagare till våra sockerbetor, inte bara i Sverige utan även i de andra betodlande länderna i Europa. Förekomst av betcystnematoder ger greniga betor med dålig renhet. Både rot- och sockerskörd minskar. Typiska symtom är betor som slokar trots att marken är fuktig, riklig tillväxt av smårötter och man kan även se cystor på rötterna. Ofta förknippas också magnesiumbrist hos plantor med förekomst av nematoder.