indhold

Betodlaren nr. 1 från 1989 – del 1

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1989 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Råd inför vårbruket
– Aktuella försöksresultat angående natrium – och kvävegödsling
– Kvalitetsfaktorerna blåtal och sockerhalt som styrmedel vid kvävegödslinge
– Nya regler för stallgödselspridning – konsekvenser för sockerbetsodlingen
– Så här utnyttjar du råden i projektet växtnäringsstyrning
Du kan läsa alla artiklar i bifogad fil.