indhold

Betodlaren nr. 1 från 1989 – del 2

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1989 – del 2 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Hur klarar betodlingen en minskad bekämpningsmedelsanvändning?
– Har vi någon nytta av betningsmedlen?
– Problem med spillraps i sockerbetorna
– Precision i bekämpningsarbetet
Du kan läsa alla artiklar i bifogad fil.