indhold

Betodlaren nr. 1 från 1990

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1990 publicerades artiklar kring ämnen:
– Från fjolårets växtnäringsförsök
– Sortförsöken med sockerbetor 1989 visar på nya framsteg
– Checklistan inför vårbruket
– Orsaker till varierande fältuppkomst – lärdomar från 1989
– Styrautomatik på maskinerna minimerar kostnaderna och ökar intäkterna
– Edenhall visar upp en ny version av betupptagare
– Lyckad start för projektet odlingssystem i sockerbetor
Du kan läsa alla artiklar i bifogad fil.