indhold

Betodlaren nr. 1 från 1991

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 1  från 1991 publicerades artiklar kring ämnen:
– Vårväder och uppkomstskadedjur
– Aphanomyces-problem på många håll 1991
– Halmnedmuldning (på Danska)