indhold

Betodlaren nr. 1 från 1992

Betodlaren   

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1992 publicerades artiklar kring ämnen:
– Nya lovande sorter i 1991 års sortförsök
– Tidig-sådd-teknik – vinnarväg med fallgropar
– Radrensning – något att räkna med
– Några intressanta resultat från “Odlingssystem i sockerbetor”