indhold

Betodlaren nr. 1 från 1993 – del 2

Betodlaren   

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1993 – del 2 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Betor med brist på bor
– Betcystnematoden – en uppmärksammad skadegörare 1992
– Integrerad växtodling – presentation av ett svenskt projekt