indhold

Betodlaren nr. 1 från 1994 – del 2

Betodlaren   

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1994 – del 2 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Färska försöksresultat framme vid mötet med försöksvärdarna
– Svensk betodling mogen för 6-radiga självgångare
– Erfarenheter från höstens rensverksförsök
– Sockerbetor, ogräs och HIR