indhold

Betodlaren nr. 1 från 1997 – del 1

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1997 – del 1 – publicerades en artikel kring ämnet:
– Montur och Gaucho – nya betningsalternativ
– 1996 – ett annorlunda kväveår
– Nya vårbruksserie går in på 2:a året
– Sortprovning av sockerbetor