indhold

Betodlaren nr. 1 från 1999 – del 1

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1999 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Kort om betsorter på gång
– Montur och Gaucho: De tar över som insekticidbetning
– Packning av tunga betupptagare: Resultat från fältförsök startade 1995, 1996 och 1997
– Mätningar 1998: Packning vid olika vattenhalter