indhold

Betodlaren nr. 1 från 2000 – del 1

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 2000 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Bearbetnings- och gödslingsstrategier
– Sprutskador på betorna – varför?
– Lokalanpassad sortval framtidens melodi
– Daggmaskarna behövs i ett uthålligt jordbruk