indhold

Betodlaren nr. 1 från 2001 – del 1

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 2001 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Tidig och säker etablering grunden för god skörd
– Kvävegödsling på olika jordtyper
– Gödslar vi rätt med fosfor och kalium?