indhold

Betodlaren nr. 1 från 2001 – del 2

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 2001 – del 2 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Mellangröda inför sockerbetor: Betodlaren och havet tjänar på fånggrödor
– Mellangröda inför sockerbetor: Nya miljöstöd minskar växtnäringsläckaget
– Mellangröda inför sockerbetor: Så in fånggröda i höstvete
– Mellangröda inför sockerbetor: Bekämpa ogräset och behåll fånggrödan
– Mellangröda inför sockerbetor: Sockerbetor svarar på mellangrödor