indhold

Betodlaren nr. 1 från 2002

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 2002 publicerades artiklar kring ämnen:
– Problem med nematoder – Resistent oljerättika och vitsenap sanerar
– Val av gödselmedel – sammansatta produkter att föredra
– Radmyllning av växtnäring – skörden ökar med 3%
– Kalkning – skarp skorpa stjäl socker