indhold

Betodlaren nr. 1 från 2003

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 2003 publicerades artiklar kring ämnen:
– Sviktar Safari mot raps?
– Viktigt med tidig och snabb etablering
– Kartläggning av rotbrand 2002
– Betupptagartest 2002: Bra renhet men mycket spill