indhold

Betodlaren nr. 1 från 2006 – del 1

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 2006 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Jordfria betor
– Hur bra tar vi upp våra betor?
– Vad kan vi lära av danks betodling?
– Betcystnematoder i ett Europaperspektiv