indhold

Betodlaren nr. 2 från 1989 – del 2

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 2 från 1989 – del 2 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Snabbtest för att undvika herbicidskador på sockerbetor
– Cilvina Fossor – ett “nytt” skadedjur
– Samarbetskommitténs försöksprogram 1989
Du kan läsa alla artiklar i bifogad fil.