indhold

Betodlaren nr. 2 från 1990 – del 1

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 2 från 1990 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Erfarenheter av fyrkomponentblandningar vid ogräsbekämpning
– Virusgulsot i sockerbetor
– Bekämpningströsklar för betbladlöss
– Mjöldagg i sockerbetor
Du kan läsa alla artiklar i bifogad fil.