indhold

Betodlaren nr. 2 från 1990 – del 2

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 2 från 1990 – del 2 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Om växtanalys i sockerbetor
– Behöver trips och betfluga bekämpas?
– Fältförsöksverksamheten 1990 – en studie i framtidstro
Du kan läsa alla artiklar i bifogad fil.