indhold

Betodlaren nr. 2 från 1991

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 2 från 1991 publicerades artiklar kring ämnen:
– När behöver betorna vatten?
– Bladgödsling till sockerbetor
– Angrepp av stinkfly på sockerbetor
– Varför betas sockerbetsfrö?