indhold

Betodlaren nr. 2 från 1992 – del 2

Betodlaren   

Konklusion

I Betodlaren nr. 2 från 1992 – del 2 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Harvsådd och radgödsling av sockerbetor – resultat och erfarenheter från Finland
– Slopa svampbetningen?
– Rena betor – hur rent är rent nog?