indhold

Betodlaren nr. 2 från 2005

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 2 från 2005 publicerades artiklar kring ämnen:
– Högre betskörd i Danmark – varför? – del 1
– Ny teknik under kampanjen 2004
– Mekanisk ogräsrensning av sockerbetor
– Nytt koncept för betsådd
– Många fördelar med mellangrödor
– Bekämpning av bladsvampar – hur, när och med vad?