indhold

Betodlaren nr. 2 från 2006

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 2 från 2006 publicerades artiklar kring ämnen:
– Nematoder med betor och raps i växtföljd
– Rätt sort på rätt plats, rapport från nordiska nematodförsök
– Som om det inte räckte med betcystmematoder – stjälknematoder
– Bevaka och behandla mot bladsvampar
– Erfarenheter från bevakning 2005 – tillväxt, utveckling samt angrepp av sjukdomar och skadedjur
– Målla motståndskraftig mot metamitron
– Rotbrandssvampar och våra betodlingsjordar