indhold

Betodlaren nr. 3 från 1988

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 3 från 1988 publicerades artiklar kring ämnen:
– Sockerbetan – en gröda att slå vakt om
– Sett i fält och försök
– Försök med släpslangspridd flytgödsel
Du kan läsa alla artiklar i bifogad fil.