indhold

Betodlaren nr. 3 från 1992

Betodlaren   

Konklusion

I Betodlaren nr. 3 från 1992 publicerades artiklar kring ämnen:
– Stora utslag i fältförsöken
– Renslastare – Vad är det?
– Stallgödsel till sockerbetor – att vara eller inte vara, det är frågan