indhold

Betodlaren nr. 3 från 1993

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 3 från 1993 publicerades artiklar kring ämnen:
– Jordflylarver i sockerbetor
– Glimtär från årets försök
– Resultat från renslatarförsök 1992
– Betskörd 1993 – Tips i vått och torrt
– Frostskydd av betor
– Höjdpunkter från IIRB sommarkongress i Sverige