indhold

Betodlaren nr. 3 från 1997

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 3 från 1997 publicerades en artikel kring ämnet:
– Tidig tillväxt tilltalar tyskar
– Utvecklingen av rensverken fortsätter
– Rena betor – framtidens melodi
– När bör betorna skördas? – skördetidsförsök
– Senaste nytt på upptagarsidan
– Vad är rätt upptagningssystem?
– Lagring och frostskydd av sockerbetor?