indhold

Betodlaren nr. 3 från 2006

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 3 från 2006 publicerades artiklar kring ämnen:
– Växtföljden och svampsjukdomar
– När på hösten bör jag bearbeta?
– Skadegörare på sockerbetor 2006