indhold

Betodlaren nr. 4 från 1988 – del 1

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 4 från 1988 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Bladsvampar på sockerbetor
– Teknik och stallgödselproblematik
– Vad är orsaken till avstannad bettillväxt?
– Maskinerna på betans dag
– Såmaskinen gör skillnaden – skilj din såmaskin
– Försöksverksamhet på sockerbetsområdet
Du kan läsa alla artiklar i bifogad fil.