indhold

Betodlaren nr. 4 från 1990

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 4 från 1990 publicerades artiklar kring ämnen:
– Vårplöjning till sockerbetor
– Jordpackningsskador och sockerbetsodling
– Vattenmängd för bevattning
– Sexradiga Holmer – en driftsäker upptagare
Du kan läsa alla artiklar i bifogad fil.