indhold

Betodlaren nr. 4 från 1991 – del 2

Betodlaren   

Konklusion

I Betodlaren nr. 4 från 1991 – del 2 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Gulvirus – angreppsgrad och bekämpningseffekter 1990
– Erfarenheter av ny utrustning för radrensare