indhold

Betodlaren nr. 4 från 1992

Betodlaren   

Konklusion

I Betodlaren nr. 4 från 1992 publicerades artiklar kring ämnen:
– Bekämpningsmedlens prissättning i Sverige, Danmark och annorstädes – ett brännande spörsmål
– Kraftmätning mellan Europeiska betupptagare vid demonstrationen i Seeligenstad i Tyskland
– Genmanipulerade betor kommer