indhold

Betodlaren nr. 4 från 1994

Betodlaren   

Konklusion

I Betodlaren nr. 4 från 1994 publicerades en artikel kring ämnet:
– Minskad kemisk bekämpning mot ogräs – hur?