indhold

Betodlaren nr. 4 från 1998

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 4 från 1998 publicerades en artikel kring ämnet:
– Personlig inställning bestämmer renheten
– Inventering av betcystnematoder
– Bekämpning av betcystnematoder