indhold

Betodlaren nr. 4 från 2001

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 4 från 2001 publicerades artiklar kring ämnen:
– Ekologisk sockerbetsodling 2001
– Välja sort inför 2002
– Kontroll av betcystnematoder
– Rotbrand på sockerbetor
– Betupptagartest 2001