indhold

Betodlaren nr. 4 från 2002 – del 2

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 4 från 2002 – del 2 – publicerades artiklar kring ämnen:
– 4T: Fyra variabler förklarar skörden
– Hur mår din jord? Markstrukturindex kan ge svaret
– Flygfoton skvallrar om fältens jämnhet
– Spill vid upptagning varierar stort