indhold

Betodlaren nr. 4 från 2006

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 4 från 2006 publicerades artiklar kring ämnen:
– Betning mot skadeinsekter – nyheter på gång inför 2007
– Tio sorter på nya listan
– Aphanomyces styr sortvalet
– Lagringsproblem kan dölja sig i stukan