indhold

Betor till biogas

Konklusion

NBR har de senaste säsongerna haft projekt med fokus på sockerbetornas klimatavtryck. Ett projekt som finansieras av danska Sukkeroeafgiftsfonden (SRAF) går ut på att undersöka möjligheterna att påverka biomassaproduktionen för användning till biogasproduktion.