indhold

Betupptagartest – Beet Europe 2010

Otto Nielsen
Otto Nielsen

Konklusion

Beet Europe är namnet på ett europeiskt upptagartest som enligt planerna ska anordnas vartannat år framöver. Årets test hölls i Lelystad i Holland och organiserades tillsammans av Lantbruksuniversitetet i Wageningen, IRS (holländska motsvarigheten till NBR) och sockerproducenten Suiker Unie. Nästa Beet Europe-test är planerat till Seligenstadt i Tyskland i oktober 2012.